நவாவின் கேள்விகளுக்கு பதில் தரும் வானத்து ”வர்ண தேவதை”

நவாவின் கேள்விகளுக்கு பதில் தரும் வானத்து ”வர்ண தேவதை”

My Nijam show is not just a cop hosting a talk show – are completely different. My show is about helping people stand up to the bad People- RJ Nava

0
Shares