பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

இழப்பீடு வழங்குவதற்கான அலுவலகத்தை அமைப்பதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.இது தொடர்பில் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

இதன் அடிப்படையில் மனித நேய சட்டம் கடுமையான முறையில் மீறலுக்குள்ளான சந்தர்ப்பங்களின் போது பாதிக்கப்பட்ட முழுமையான இழப்பீட்டினை வழங்குவதற்காக சுயாதீன நிறுவனம் ஒன்றை முன்னெடுப்பதன் தேவை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.

கடந்த காலப்பகுதியில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் இடம்பெற்ற மோதல் அல்லது அதன் பெறுபேறாக அதனால் அனர்த்தம் ஏற்பட்ட சம்பவங்கள், அரசியல் மோதல் அல்லது பொதுமக்கள் குழப்பநிலை, இலங்கையில் நபர்களின் ,குழுக்களின் அல்லது இன மக்களின் உரிமைகளை திட்டமிட்டவகையில் மீறுதல், பலவந்தமாக காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் அனைத்து நபர்களினதும் பாதுகாப்பு தொடர்பாக சர்வதேச இணக்கப்பாடு அழுத்தப்படுத்தப்பட்டுள்ள வகையில் காணாமல் ஆக்குதல் போன்ற சந்தர்ப்பங்களுக்து இழப்பீடு வழங்கும் வகையிலேயே இந்த அலுவலகத்தை அமைக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறான சம்பவங்களினால் பாதிப்பிற்கு உள்ளான கிராம மக்கள் பொலிஸ் மற்றும் பாதுகாப்பு படை உறுப்பினர்களின் குடும்பங்கள் உட்பட அனைத்து இலங்கையர்களுக்கும் பாதிப்பிற்கான முழுமையான நஷ்ட ஈட்டை சமர்ப்பிக்க முடியுமெனவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

0
Shares