துணிகளை வீட்டிற்குள்ளே காய வைக்கிறீர்களா?

ஈரப்பதமுள்ள காற்றில் இருக்கும் நுண்ணுயிர்கள், வீட்டிற்குள் காயவைக்கப்படும் துணிகளில் வந்து ஒட்டிக் கொள்ளும். இதுவே துணிகளில் ஒருவித வாடையை உண்டு பண்ணுகிறது. இந்த ஆடையை ஒருவர் அணிந்தால், நுண்ணுயிர்கள் மூச்சுக்குழல் வழியாக நுழைந்து நுரையீரல் சார்ந்த நோய்களை உண்டாக்கும்.
அதில் ஆஸ்துமா உள்ளிட்டவை அடங்கும். இவற்றையெல்லாம் எதிர்த்துப் போராட நோய் எதிர்ப்புத் திறன் அவசியம். ஒருவேளை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி திறன் குறைவாக இருந்தால், நுண்ணுயிர்கள் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தைப் பலவீனப்படுத்தி ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும்.
பொதுவாக வீட்டில் துணியை காயவைத்தால், நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சி 30% அதிகமாக இருக்கும். எனவே துணிகளை உலர்த்த காற்றோட்டம் அதிகம் நிறைந்த பகுதிகளை பயன்படுத்த வேண்டும்.
0
Shares