பரந்த மனசுக்காரரும் மாப்பிள்ளை வேட்டையும்

இஞ்சி இடுப்பழகியான அழகான பெரிய நடிகை முறைப்படி யோகா கற்றவராம். மற்றவர்களுக்கும் அந்த கலையை கற்றுக் கொடுத்து வருகிறாராம். யோகா செய்த மாயமோ என்னவோ, அவர் கோபப்படுவதே இல்லையாம். எளிதில் உணர்ச்சிவசப்படுவதும் இல்லையாம். அதிர்ச்சி தகவல்களை கூட, அமைதியாகவே கேட்கிறாராம்.

சக நாயகிகளைப் பார்த்து இவர் பொறாமைப்படுவதும் இல்லையாம். இத்தனை பரந்த மனசுக்காரருக்கு சுலபமாக மாப்பிள்ளை அமைய மாட்டேன்கிறதாம். தேடுகிறார்கள்… தேடுகிறார்கள்… தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார்களாம்.

0
Shares