தேர்தல் வாக்காளர் இடாப்பு சம்பந்தமாக இன்று முதல் முறைப்பாடு செய்யலாம்

2018ம் ஆண்டுக்கான தேர்தல் வாக்காளர் இடாப்பு சம்பந்தமாக மேன்முறையீடு அல்லது எதிர்ப்புகள் இருந்தால் இன்று  முதல் தெரிவிக்க முடியும் என்று தேர்தல் ஆணைக்குழு கூறியுள்ளது.

செப்டம்பர் மாதம் 06ம் திகதி வரை அதற்கான அவகாசம் இருப்பதாக தேர்தல் ஆணைக்குழு கூறியுள்ளது.

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலகங்கள், கிராம சேவகர் அலுவலகங்கள், பிரதேச செயலகங்கள், உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் மற்றும் தபால் அலுவலகங்களில் வாக்காளர் இடாப்பு காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளது.

அவற்றில் பெயர் அல்லது முகவரி போன்ற விடய்ஙகள் உள்ளடக்கப்படவில்லை என்றாலோ அல்லது சரியான தகவல் இல்லை என்றாலோ அது சம்பந்தமாக மேன்முறையீடு செய்யலாம் என்று தேர்தல் ஆணைக்குழு கூறியுள்ளது.

0
Shares