அமைச்சர் எஸ். பி . திசாநாயக்க அரசாங்கத்தின் பிரதான கொறடாவாக கடைமைகளை பொறுப்பேற்றார்

அமைச்சர் எஸ். பி . திசாநாயக்க அரசாங்கத்தின் பிரதான கொறடாவாக தனது கடைமைகளை பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் சற்று முன்னர் அவர் தனது கடைமைகளை பொறுப்பேற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

0
Shares