merry christmas

happy

பூமியில் இரண்டு நிலவுகளா?

https://youtu.be/u8jSzG2XLls Varnam FM | BRABANJAM | Hoshiya | 10.11.2018|பூமியில் இரண்டு நிலவுகளா?


மடக்கி வைக்கவும் முடியுமாம்

https://youtu.be/DoK9A8UE2yc Varnam FM | BRABANJAM | Hoshiya | 10.11.2018|மடக்கி வைக்கவும் முடியுமாம்


ஒரு விரல் புரட்சியா ?இல்லை இணைய புரட்சியா?

https://youtu.be/hkH7A_PCksM Varnam FM | BRABANJAM | Hoshiya | 10.11.2018| ஒரு விரல் புரட்சியா ?இல்லை இணைய புரட்சியா?


செய்தி வாசிக்கும் ரோபோ.என்ன அதிசயம்

https://youtu.be/84eahHKFm7M Varnam FM | BRABANJAM | Hoshiya | 10.11.2018|செய்தி வாசிக்கும் ரோபோ.என்ன அதிசயம்


வைரஸ்களை அழிக்கும் போதை மாத்திரை

https://youtu.be/XsYgEi4YtFk Varnam FM | BRABANJAM | Hoshiya | 10.11.2018|வைரஸ்களை அழிக்கும் போதை மாத்திரை


சர்காரில் சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகள் நீக்கம்

https://youtu.be/fTCh360afPM Varnam FM | BRABANJAM | Hoshiya | 10.11.2018| சர்காரில் சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகள் நீக்கம்


உலகில் மிகச்சிறந்த வீதிகளை கொண்ட நாடு

https://youtu.be/n8Q0btz43Ew Varnam FM | BRABANJAM | Hoshiya | 28.10.2018| உலகில் மிகச்சிறந்த வீதிகளை கொண்ட நாடு


#MeToo பிரச்சனை கூகுளிலும் !

https://youtu.be/FydLHgUphD0 Varnam FM | BRABANJAM | Hoshiya | 28.10.2018|#MeToo பிரச்சனை கூகுளிலும் !


பிரபல நடிகை பயன்படுத்திய Tissue Paper க்கு இவ்வளவு பெறுமதியா !

https://youtu.be/TzWpsaTp0D8 Varnam TV | BRABANJAM | Hoshiya | 28.10.2018 | பிரபல நடிகை பயன்படுத்திய Tissue Paper க்கு இவ்வளவு பெறுமதியா !


பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடலில் மூழ்கிய கப்பல் கண்டுபிடிப்பு !

https://youtu.be/k7kTYIUG8Ko Varnam FM | BRABANJAM | Hoshiya | 28.10.2018 | பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடலில் மூழ்கிய கப்பல் கண்டுபிடிப்பு !


உறங்குவதற்கு பரிசு !

https://youtu.be/lQewZ9azPGs Varnam FM | BRABANJAM | Hoshiya | 28.10.2018 |உறங்குவதற்கு பரிசு !  


பலகோடிகள் செலவில் உருவாக்கிய கடற்பாலம்

https://youtu.be/JS2AVUGGq4c Varnam FM | BRABANJAM | Hoshiya | 28.10.2018 |பலகோடிகள் செலவில் உருவாக்கிய கடற்பாலம்சரிந்தது FACEBOOK

https://youtu.be/80zoZt50iG4