ஏழு வயதில் இப்படின்னா…எழுபதில்?

https://youtu.be/RFwHsN6B95Q ஏழு வயதில் இப்படின்னா...எழுபதில்?| Varnam FM | BRABANGAM | RJ Hoshiya | 09.12.2018


தலைவருக்கு தலைகளின் அஞ்சலி

https://youtu.be/l32J4C7DQMI தலைவருக்கு தலைகளின் அஞ்சலி | Varnam FM | BRABANGAM | RJ Hoshiya | 09.12.2018


பேஜருக்கு ஜப்பான் Bye Bye

https://youtu.be/oyQsXac1IIw பேஜருக்கு ஜப்பான் Bye Bye | Varnam FM | BRABANGAM | RJ Hoshiya | 09.12.2018நீங்க இங்கதான் வேலை செய்யணும்

https://youtu.be/BzmbXTN6zyA நீங்க இங்கதான் வேலை செய்யணும் | Varnam FM | BRABANGAM | RJ Hoshiya | 09.12.2018


சிறுநீரில் சிறுவிடு… அட கொஞ்சம் பாருங்க | Varnam FM | BRABANGAM | RJ Hoshiya | 02.12.2018

https://youtu.be/oQ4ThmYH5rw சிறுநீரில் சிறுவிடு... அட கொஞ்சம் பாருங்க | Varnam FM | BRABANGAM | RJ Hoshiya | 02.12.2018


ஓராங்குட்டானையும் விட்டுவைக்கவில்லை !

https://youtu.be/hxrsdbdg7dI ஓராங்குட்டானையும் விட்டுவைக்கவில்லை ! | Varnam FM | BRABANGAM | RJ Hoshiya | 02.12.2018


மார்வல் நகைச்சுவைகள் மௌனமாகியது

https://youtu.be/6wK9yfUnFFw மார்வல் நகைச்சுவைகள் மௌனமாகியது -Varnam FM | BRABANGAM | RJ Hoshiya | 18.11.2018


ஒரே நாளில் அலிபாபா சாதனை

https://youtu.be/tV6C5fJibIU ஒரே நாளில் அலிபாபா சாதனை -Varnam FM | BRABANGAM | RJ Hoshiya | 18.11.2018


பிரான்சின் உலகப் போர் நினைவுச்சின்னம்

https://youtu.be/zbdhjD0e1NI பிரான்சின் உலகப் போர் நினைவுச்சின்னம் -Varnam FM | BRABANGAM | RJ Hoshiya | 18.11.2018